Homepagina Don Bosco school

WELKOM BIJ DE DON BOSCO SCHOOL VOOR DALTONONDERWIJS


SCHOOLVRAGENLIJSTEN
Onlangs hebben de leerlingen uit de bovenbouw de tweejaarlijkse vragenlijst over de school ingevuld. Ook een representatief aantal ouders heeft daar de moeite voor genomen. Hartelijk dank daarvoor.

Het resultaat is via de onderstaande linkjes op te vragen.

ZOEKTOCHT
Vorig schooljaar hebben wij nieuwe methodes voor begrijpend lezen en Engels gezocht en gevonden.
Dit schooljaar zijn wij op zoek naar een nieuwe taalmethode en een nieuwe methode voor aardrijkskunde. Hiervoor zijn binnen het team werkgroepen opgericht. De werkgroep taal heeft zich bezig gehouden met een eerste oriëntatie en is op een aantal methodes gekomen die passen bij onze school.

Deze week zijn we in de groep 4 t/m 8 gestart om deze methodes uit te proberen. D.w.z. de leerkracht kiest een of meerdere lessen uit die passen in het programma en ervaart, samen met de kinderen, hoe een methode werkt.

Afhankelijk van de ervaringen, die teruggekoppeld worden naar de werkgroep, zal een keuze gemaakt worden waar we dan het volgende schooljaar mee zullen starten.
Voor aardrijkskunde gaan we op dezelfde manier te werk. 
Met twee nieuwe methodes verwachten wij dan de kwaliteit van ons onderwijs nog verder te kunnen verbeteren.

COMPUTERS
U heeft er misschien iets over gehoord maar de afgelopen maanden zijn 71 computers ingeruild voor snellere systeemkasten. Vooral omdat meer en meer programma’s van de leerlingen ook via internet draaien, ontstonden vertragingen. Met deze nieuwe systemen en onze glasvezelaansluiting zijn we weer “volledig bij de tijd”.

ENGELS
Aan het begin van dit schooljaar zijn we begonnen met de invoering van Engels op onze school.
In alle klassen worden de lessen nu gegeven. In de groepen 1 t/m 3 wordt veel gebruik gemaakt van het digibord en attributen ter ondersteuning van de Engelse lessen. Voorbeeld van een les is het kerstverhaal in het Engels vertellen en daarbij de figuren uit de kerststal laten uitbeelden.
Omdat we de methode in voor alle groepen in één keer hebben ingevoerd,
kan er nu nog niet echt worden door gegaan met de  lesstof van het vorige jaar maar vooralsnog merken we wel dat de kinderen veel sneller iets durven zeggen in het Engels. De kinderen vinden het allemaal heel leuk.

Heeft de juf de Engelse hoed op dan wordt er alleen Engels gepraat. Zo zat ik midden in een Engelse les toen er een jarige langs kwam en ook die ging meedoen in het Engels, dit tot groot vermaak van de kleuters.


HUISWERK
Vanaf 12 januari staat het huiswerk voor de groepen 6,7 en 8 weer op de website. In een aantal groepen was hier vraag naar. De agenda wordt nog steeds in de klas ingevuld. De leerkrachten van groep 6,7 en 8 gaan ook meer gebruik maken van het ouder contact gedeelte in de agenda.

OVERBLIJVEN
Alle ouders/verzorgers  maken voor het overblijven inmiddels gebruik van de TSO-assistent. Dat is fijn omdat de administratie daardoor is vereenvoudigd. U krijgt zelf maandelijks overzichten over het gebruik. Nu blijkt dat ouders/verzorgers soms achteraf willen corrigeren, bijvoorbeeld na ziekte.
Tot op heden is de administratie hierin coulant geweest. Echter, dit bezorgt nu opnieuw zoveel extra werk (controles, terugstortingen) en stopt.
Alle gebruikers van de TSO hebben een eigen verantwoordelijkheid in dezen, nl vóór 8.30 uur 's morgens zelf het overblijven afmelden.
Dus bij ziekte overblijven afmelden! U betaalt dan niets.
Bij het overblijven is ook wel zorg over het beleg van de boterhammen. Zoet om de kinderen maar te laten eten. Misschien toch eens iets anders proberen?!

tso-buttonlink

PRESENTATIE KUNSTKLAS
Afgelopen woensdag, 14 januari, vond er een bijzondere tentoonstelling plaats in het handvaardigheidslokaal: de tentoonstelling van onze eigen huiskunstenaars, de kinderen van de kunstklas! 8 enthousiaste kunstenaars zijn 10 weken lang aan het werk gegaan o.l.v. Barbara Lodder, de even enthousiaste kunstdocente, en mochten dan tijdens de laatste les hun kunstwerken aan (groot)ouders/vrienden/belangstellenden presenteren.

Het thema van de 10 lessen was: Droom. De kinderen mochten eerst over een droom vertellen, veel kinderen hebben een mindmap gemaakt, vervolgens gingen zij hun droom schetsen, daarna kleien en, als laatste, een dromenvanger maken waarin hun eigen droom voorkwam.
De dromenvangers zijn heel erg mooi geworden. Omdat de eerste reeks lessen een succes was, willen de NAC en uiteraard ook de docente graag doorgaan met een tweede reeks van 10 lessen. Ook deze lessen zullen op woensdag plaatsvinden, gelijk na school. De kinderen gaan naar het handvaardigheidslokaal, eten daar een boterham met de docente en beginnen om 12.45uur met de les. Om 13.45 uur kunnen zij weer opgehaald worden.

Lesdata zijn:
4/3, 11/3, 18/3, 1/4, 8/4, 15/4, 22/4, 13/5, 20/5, 27/5De lessen kosten €40 per kind en zijn voor kinderen van de groepen 3 t/m 8.  

Inschrijving kan alleen via de website plaatsvinden en is pas definitief zodra de betaling voldaan is.
Het lesgeld gaarne overmaken op rekeningnummer NL92ABNA0580559327 t.n.v. Basisschool Don Bosco o.v.v. voor- en achternaam van uw kind en de groep waarin uw kind zit.


MUZIEKLESSEN
De 2e cursus gitaarlessen voor dit schooljaar gaat woensdag 4 februari 2015 van start. De cursus zal alleen van start gaan bij voldoende aanmeldingen. Er zal gekeken worden om leerlingen die al eerder cursussen hebben gevolgd bij elkaar te zetten; daar dit voor de docent efficiënt lesgeven is. U kunt uw voorkeur qua lestijd aangeven; wij zullen proberen u daar zo goed mogelijk in tegemoet te komen.START INSCHRIJVING:
VRIJDAG 9 JANUARI 2015

SLUITINGSDATUM :
VRIJDAG 23 JANUARI 2015

Inschrijving kan alleen via de website plaatsvinden.

CURSUSGELD: Gitaar: groepen 4 t/m 8 € 135,00 per persoon (incl. huur gitaar € 30,00). Het cursusgeld dient vóór aanvang van de cursus betaald te zijn. De inschrijving is pas definitief, zodra de betaling voldaan is. Het bedrag gaarne overmaken op rekeningnummer NL92ABNA058559327 o.v.v. gitaarles;, voor- en achternaam leerling en de groep waar de leerling in zit.
AGENDA
30-01-2015   Koffieochtend groep 7

03-02-2015   Klankbordavond

06-02-2015   Koffieochtend groep 1-2b


VOORLEESONTBIJT
Woensdag 21 januari begint de landelijke voorleesweek. Deze week wordt geopend met een ontbijt voor de kleuters.

Op woensdag 21 januari worden de kinderen  "hongerig” en in pyjama op school verwacht. We beginnen de dag dan met een gezamenlijk ontbijt en daarna komen er twee bekende mensen van school voorlezen. Er hangt vanaf morgen een intekenlijst bij de ingang van de kleuterklassen waar u zich in kan schrijven om gedurende de week te komen voorlezen in de klas.
We starten hiermee op donderdag 22 januari en eindigen vrijdag 30 januari. De ouders of opa's/oma's die komen voorlezen mogen zelf een boek kiezen om voor te lezen in de klas.

KLANKBORDAVOND
Op dinsdag 3 februari aanstaande vindt een klankbordavond plaats. Deze avond, georganiseerd door de MR, willen we graag input van ouders over uiteenlopende zaken in de school. Bespreekpunten mogen door alle deelnemers worden ingebracht. In ieder geval willen wij deze avond de uitslag van de KWALITEITSVRAGENLIJST bespreken. Aanvang 19.30 uur, einde 21.30 uur.

Omdat we graag uit alle klassen één of twee ouders vertegenwoordigd zien, verzoeken we u zich aan te melden bij mr@donboscoschool.nl
 

UITNODIGING KOFFIEOCHTENDEN
 • 30 januari
 • 06 februari
 • 06 maart
 • 13 maart
 • 27 maart
 • 10 april
 • 22 mei
 • 29 mei
 • Groep 7
 • Groep 1-2 b
 • Groep 6
 • Groep 1-2 c
 • Groep 5-6
 • Groep 3
 • Groep 4-5
 • Groep 4
De koffieochtenden zijn van 12.00 uur tot 12.30 uur in de personeelskamer van school.

Graag bespreek ik dan met u de lopende zaken van de groep en is er gelegenheid om andere ouders (beter) te leren kennen.

Heel graag tot dan,

Nathalie Versendaal


NIEUWSBRIEF "DE UILENBALLEN"
Wilt u onze digitale nieuwsbrief "De Uilenballen" in uw mailbox ontvangen, of daar onverhoopt geen prijs meer op stellen?

Aan- en afmelden gaat nu heel eenvoudig:

Actueel nieuws en actuele informatie vindt u dus in De Uilenballen.


Inschrijven       Uitschrijven