Homepagina Don Bosco school

WELKOM BIJ DE DON BOSCO SCHOOL VOOR DALTONONDERWIJS


AFSCHEID MEESTER ANDRÉ
Na meer dan 40 jaar onderwijs gaat meester André met pensioen. Op vrijdagochtend 26 september zal meester André afscheid nemen van alle kinderen van de school. Van 12.00 uur tot 12.30 uur bent u als ouder van harte welkom in de aula van de school om afscheid te nemen van meester André.

Graag tot dan!
EVEN VOORSTELLEN: BARBARA LODDER
Hallo allemaal,
Barbara Lodder
Mijn naam is Barbara Lodder, ik ben 22 jaar en net afgestudeerd als Docent Beeldende Kunst en Vormgeving aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam.
Tijdens mijn studie heb ik mijn hart verloren aan het lesgeven aan kinderen in het basisonderwijs en daarom ben ik heel erg blij dat ik nu jullie nieuwe kunstdocente mag zijn!

Als kunstdocent vind ik het belangrijk dat kunst voor iedereen begrijpbaar is. Uit de stages die ik heb gelopen bij Villa Zebra in Rotterdam en op een basis- en middelbare school in India, heb ik mogen ervaren dat samenwerken, interactie, onderzoeken en experimenteren een grote bijdrage kunnen leveren aan het begrijpbaar maken van kunst. Fantasievol denken staat daarbij centraal; iets wat ik altijd probeer te stimuleren.

Foto’s: Ontdekken en samenwerken bij Villa Zebra, Basisschool Het Landje en Apeejay School Saket India

Naast het lesgeven, maak ik ook mijn eigen beeldende werk. Mijn inspiratie haal ik voornamelijk uit de natuur, wat ik verwerk in bijvoorbeeld fotografie, tekeningen, schilderijen en textiele vormen. Ik hou ervan om te experimenteren met materiaal, vind het leuk om nieuwe ding en uit te proberen en wil graag mijn passie en liefde voor kunst met jullie delen.

Dit hoop ik allemaal te kunnen verwerken in leuke, gezellige en leerzame lessen waar jullie creativiteit centraal zal staan!

Ik hoop, samen met jullie, mooie kunstwerken te kunnen maken en heb er erg veel zin in!
AGENDA
03-10-2014   Kinderboekenmarkt

01-10-2014   Kinderboekenweek

26-09-2014   Afscheid meester André

VEILIGE SCHOOLOMGEVING
Naar aanleiding van onze langdurige zorgen over de verkeerssituatie rondom de school, initiatieven van de buurt, de politie en BOA’s, zijn we een samenwerking gestart met Veilig Verkeer Nederland voor een veilige schoolomgeving.

VVN, de gemeente Albrandswaard en het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV) Zuid-Holland werken samen om het project Veilige Schoolomgeving uit te voeren op de Don Boscoschool in de gemeente Albrandswaard. Dit project maakt deel uit van het overkoepelende en integrale programma School op Seef (verkeersveiligheid en educatie voor het basisonderwijs) voor Zuid-Holland. Twee zaken staan hierbij centraal:
Integraal: het gaat om zowel infrastructurele, gedragsbeïnvloedende en educatieve maatregelen.
Samenwerken: tussen school, gemeente, ouders, buurt en handhaving. Iedereen doet wat!.

Van de uitvoering houden we jullie op de hoogte!
Ouderavond
Op de ouderavond van 16 september jl. hebben we naar aanleiding van de begroting van de Oudercommissie nog enkele vragen in te vullen.
1 Kan er een saldo-overzicht worden gegeven? (moet nog gebeuren in afspraak)
2 Kunnen we zorgen dat de beschikbare middelen voor het documentatiecentrum dit jaar worden gebruikt. Antwoord ja.
3 Kan het bedrag van het eindejaarsfeest en barbecue-opbrengst (juni 2013) een bestemming krijgen? Gaan we in overleg dit schooljaar doen.
4 Kunnen we voor volgend begrotingsjaar tijdig overwegen het saldo te gebruiken voor bevriezing of verlaging van de ouderbijdrage. (bestuur OC)
5 Kunnen ouders die zich erg betrokken voelen bij het beheer van de oudercommissie-gelden, zich melden om hierover medeverantwoordelijkheid te nemen.
Concreet is afgesproken dat de MR zich nog, ter controle, over het saldo gaat buigen.

Tot slot, en dat is niet aan de orde geweest op de ouderavond, de kascontrolecommissie, bestaande uit Eva Alkema en Ingrid van der Spek, heeft op 9 sept. jl. bij controle van de boeken, verklaard geen afwijkingen daarin te hebben gevonden.
INSCHRIJVINGEN STREETDANCE
De inschrijvingen voor de streetdance verlopen heel voorspoedig maar dat betekent ook dat de inschrijving voor de maandaggroep 7/8 gesloten is omdat die groep al vol zit. Hetzelfde geldt voor de dinsdaggroep 3/4. Voor de andere dagen is er nog plek.
INSCHRIJVEN / UITSCHRIJVEN DIGITALE NIEUWSBRIEF "DE UILENBALLEN"
Wilt u onze digitale nieuwsbrief "De Uilenballen" in uw mailbox ontvangen, of daar onverhoopt geen prijs meer op stellen?

Aan- en afmelden gaat nu heel eenvoudig:


Inschrijven       Uitschrijven
Actueel nieuws en actuele informatie vindt u dus in De Uilenballen.