Hier vermelden wij het huiswerk van groep 8a

Huiswerk groep 8a
Datum
Vak en wat je moet leren of maken
  • vrijdag 15 december
  • Woordenschat
  • maandag 18 december
  • dinsdag 19 december
  • woensdag 20 december
  • Rekenstencil
  • Toets Aardrijkskunde Noord-Amerika
  • Werkblad spreekwoorden en gezegden