Onze school staat voor Daltononderwijs. Wat houdt dat in?

DALTONBOEK
Met behulp van dit daltonboek willen wij u een beeld geven van wat daltononderwijs voor de leerkrachten en de leerlingen op de Don Bosco school inhoudt en hoe zij hier in de dagelijkse praktijk invulling aan geven.

Het daltonboek wordt drie keer per jaar geactualiseerd, aangepast aan de ontwikkelingen in onze school die voortkomen uit een voortschrijdend inzicht in de manier waarop wij invulling aan ons Daltononderwijs geven.

Voor de komende jaren liggen er goede plannen om op diverse punten ons daltononderwijs verder te verbeteren. Het team houdt zichzelf hierbij geregeld een spiegel voor om altijd voor verdere verbetering open te staan.

U kunt ook hier ons daltonboek downloaden.
____________________________