Visitatieverslag

DALTONVISITATIEVERSLAG
Eens in de vijf jaar worden daltonscholen in het primair onderwijs door de Nederlandse Dalton Vereniging gevisiteerd. Daarbij worden de ontwikkelingen van het daltononderwijs in de afgelopen vijf jaar geanalyseerd en wordt gekeken waar de school volgens de huidige normen op daltongebied staat. De commissie komt vrijwel altijd met een aantal aanbevelingen voor het team om voort te kunnen borduren op de ingeslagen weg.

Het rapport van het laatste visitatieteam aan onze school (oktober 2016) kunt op deze pagina downloaden.
Visitatieverslag 2016