Voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen maken wij gebruik van de methode Leefstijl

LEEFSTIJL OUDERBIJLAGES
Leefstijl is een methode op het gebied van sociaal-emotionele vaardigheden.

Leefstijl is een methode waardoor leerlingen zich bewust worden van waarden en normen. Niet theoretisch of door ze op te leggen, maar in de praktijk, door samen met klasgenoten activiteiten en opdrachten te doen die het besef van 'goed omgaan met elkaar' versterken.

De missie van Leefstijl

► "Leefstijl wil bevorderen dat kinderen en jongeren zich ontwikkelen tot sociaal vaardige, betrokken en zelfstandige volwassenen."
De methode Leefstijl, waar wij op onze school dankbaar gebruik van maken, heeft elk jaar een aantal vaste thema's waar de hele school tegelijk mee werkt. Het kan dus goed zijn dat als u meerdere kinderen bij ons op school heeft, dat uw kinderen met vragen of verhalen over het zelfde onderwerp thuis komen. Uiteraard verschilt de manier waarop er met de thema's wordt omgegaan per jaargroep / leeftijdsgroep.

De zes thema's zijn:

1. De groep, dat zijn wij! (over sfeer in de groep)
2. Praten en luisteren (over communicatie)
3. Ken je dat gevoel? (over gevoelens)
4. Ik vertrouw op mij (over zelfvertrouwen)
5. Iedereen anders, allemaal gelijk (over diversiteit)
6. Lekker gezond (over gezondheidsvaardigheden)

Bij elk thema hoort per groep een ouderbrief.
Deze kunt u hieronder downloaden.