Leerlingenraad

LEERLINGENRAAD
Onze school al jarenlang een leerlingenraad. Een school wordt weliswaar geleid door een team van volwassenen, maar onze leerlingen zijn natuurlijk de kostbaarste mensen die binnen ons gebouw rondlopen. Het betreft tenslotte zelfs uw kinderen. Dus bieden wij onze leerlingen graag een platform om mee te denken over onze school, wat de kinderen nu voor onze school en voor henzelf belangrijk vinden.

De leerlingenraad bestaat uit klassenvertegenwoordigers van de groepen 5 (na de kerstvakantie), 6, 7 en 8. De klassenvertegenwoordigers worden door de leerlingen in elke groep zelf gekozen. Dit gebeurt na de herfstvakantie. Een schooljaar start dus met de 'oude leerlingenraad' op de leerling van de vorige groep 8 na.

De raad heeft een voorzitter, een penningmeester, en een notulist en is de spreekbuis voor alle leerlingen van de school en naar de directie. De leerlingenraad vergadert maandelijks in het bijzijn van de adjunct-directeur.

Ook dit schooljaar is de leerlingenraad weer op die manier samengesteld. Een aantal keer per jaar komt de groep samen onder begeleiding van een leerkracht of de adjunct-directeur. We wensen de leerlingenraad veel succes!
Graag stellen wij onze nieuwe leerlingenraad aan uw voor!! Uit groep 5 t/m 8 is er een leerling gekozen die de klas vertegenwoordigt. Tevens verzorgen deze leerlingen rondleidingen voor nieuwe ouders en hebben zij zeggenschap of een rol bij activiteiten op school.

Dit zijn ze: Maurits Visser (groep 5), Tim van Herpen (6), Lina de Graaf (7a), Julia Bakker (7b) en Anna van Herpen (8).

Leerlingenraad 2016-2017