Hier vindt u algemene informatie over onze MR

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Welkom op de pagina van de Medezeggenschapsraad (MR). Hier vindt u zoveel mogelijk nuttige en de meest recente informatie vanuit de MR.

Op deze pagina vindt u ook recente informatie en activiteiten van de MR, de klankbordgroep, alsmede de notulen van de (openbare) vergaderingen van de MR.
Waarvoor is er een MR?
Door de inbreng van de MR worden de ouders betrokken bij het beleid van de school. Drie leerkrachten en drie ouders hebben zitting in de raad. Samen vertegenwoordigen zij het team en alle ouders van de school. De MR werkt volgens de statuten voor de MR.

De vergaderingen van de MR zijn in principe toegankelijk voor alle ouders van Don Bosco-leerlingen. De agenda voor de vergaderingen wordt via de site bekend gemaakt.
Ons bestuur (RVKO) heeft ook een overkoepelende GMR. Op de betreffende pagina vindt u meer informatie.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u die richten tot mr@donboscoschool.nl of tot de leden persoonlijk.