Op deze pagina wordt nieuws vanuit de MR vermeld.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD - NIEUWS
mr_01
Daltononderwijs op de R.K. Daltonschool Don Bosco
Meer informatie over Dalton op de site
UITSLAG MR-VERKIEZING ZOMER 2016
Uitslag Verkiezingen Medezeggenschapsraad

De uitslag van de van maandag 27 juni t/m vrijdag 1 juli gehouden verkiezingen
voor de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (“MR”) is als volgt:

1. Jasmijn Vogels 48 % van de stemmen.
2. Michelle Korporaal 23 % van de stemmen.
3. Anne Schönewille - van Delft 16 % van de stemmen.
4. Niels Nicodem 13 % van de stemmen.

Jasmijn Vogels is gekozen tot MR-lid.

Zij zal samen met Sigrid Abel en Leike van der Leun de nieuwe oudergeleding van de MR gaan vormen m.i.v. het nieuwe schooljaar.

De MR Verkiezingscommissie feliciteert Jasmijn met haar verkiezing en wenst haar veel succes toe met haar MR-lidmaatschap.

De MR Verkiezingscommissie bedankt de ouders en verzorgers voor het uitbrengen van hun stem.

Met vriendelijke groeten,
De MR Verkiezingscommissie.

Klankbordgroep
Er worden op regelmatige basis zogenoemde Klankbordgroepvergaderingen gehouden, waarvoor steeds verschillende ouders per groep worden uitgenodigd. Op deze wijze hopen MR en Directie door de input van ouders de betrokkenheid bij de school te vergroten, hetgeen uiteindelijk ten goede zal komen aan de kwaliteit van de school en als zodanig kan leiden tot verbeteringen voor de leerlingen.

Wilt u lezen wat de Klankbordgroep inhoudt en de verslagen van vorige bijeenkomsten lezen? Kijk hier.

mr_01