Belangrijk binnen ons onderwijs

ONDERWIJS
Cito vernieuwing
Aan het begin van het schooljaar 2017-2018 heeft juffrouw Linda verteld over de veranderingen binnen het gebruik van de niveaugroepen van het cito. Wij zullen met ingang van dit schooljaar overstappen van de A t/m E score naar de I t/m V score.

Dit om een meer gelijkmatige verdeling te zien en meer duidelijkheid te krijgen over het niveau van de leerlingen. Onderstaande tabel laat zien hoe de score is opgebouwd.

U vindt dit terug op het tweede rapport nadat de Citotoetsen zijn afgenomen.