Introductiepagina van de oudercommissie

OUDERCOMMISSIE
Alle ouders/verzorgers van leerlingen van de R.K. Daltonschool Don Bosco zijn automatisch lid van de oudervereniging.
Naast het bestuur hebben de leden van de oudercommissie zitting in diverse werkgroepen. Deze zijn verantwoordelijk voor de organisatie van diverse festiviteiten zoals het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, Carnaval, de schoolreis en het eindejaarsfeest. Bovendien zijn er ouders actief bij het assisteren tijdens activiteiten, het opknappen of schoonmaken van schoolmateriaal, het versieren van school/lokalen, enz. enz.


VRAGEN / OPMERKINGEN E.D.
Heeft u vragen, op- of aanmerkingen over de school of over de oudercommissie?
Laat het ons weten. Onze namen en telefoonnummers staan op op de pagina met de samenstelling OC.


De hulp van ouders is hard nodig in onze school. U kunt meehelpen als klassenouder, klusouder, voorleesouder, computerouder, hulp bij excursies en sportactiviteiten enz. Met zín allen maken we de basisschooltijd van uw kind(-eren) op de Don Boscoschool tot een plezierige periode in hun leven.