Een algemene pagina voor de sportdagcommissie.

SPORTDAG COMMISSIE
De sportdag commissie is jaren geleden in het leven geroepen om alles goed te kunnen voorbereiden. Deze commissie is aanwezig op de sportdag voor hand en spandiensten. De commissie vergadert in aanloop naar de sportdag ongeveer 4 á 5 keer en meer waar nodig.

De leden van de commissie zijn de dag voor de sportdag, druk bezig met al het materiaal te verzamelen. Op de dag zelf, zijn zij zeer vroeg aanwezig om alles klaar te zetten, zodat de sportdag een leuke en goedlopende dag mag worden voor alle kinderen van onze school.
Na afloop moet alles weer naar zijn plek en worden opgeruimd, dat doen de commissieleden in samenwerking met leerkrachten en vele hulpouders.

Diverse informatie linken