Hoe is bij ons de tussenschoolse opvang geregeld (overblijf) ?

OPVANG BUITEN SCHOOLTIJD
Overblijven
De school stelt overblijfkinderen in de gelegenheid onder toezicht van overblijfkrachten over te blijven op maandag, dinsdag en donderdag. Er is minimaal 1 overblijfkracht beschikbaar per 15 overblijfkinderen.

De school biedt de coördinator overblijf en de overblijfkrachten een cursus ‘overblijven’ aan om de kwaliteit van het overblijven te waarborgen. Aansluitend draagt de school de zorg voor een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid voor de overblijfkrachten.

De overblijfkrachten houden toezicht en begeleiden de overblijfkinderen bij de lunch en bij het spelen binnen en buiten de school. Tijdens de overblijf wordt aan de kinderen groente en fruit aangeboden als aanvulling op de lunch die ze van thuis hebben meegenomen. U wordt verzocht uw kind(eren) drinken mee te geven voor tijdens de lunch. Gezond eten en drinken wordt ook hier gewaardeerd!

De overblijfkrachten mogen de overblijfkinderen corrigeren overeenkomstig de gedragsregels van de school.
U kunt uw kind(eren) inschrijven voor incidenteel overblijven of overblijven op vaste dagen via het programma ‘TSO’ (www.tso-assistent.net).

Om u te registreren in het programma dient u eenmalig in te loggen met inlognaam 16ks00 en wachtwoord 1815. Hierna kunt u uw gegevens en die van uw kinderen invullen in het programma, waarna de overblijfdagen kunnen worden gereserveerd. U krijgt vervolgens via e-mail persoonlijke inloggegevens toegestuurd. Hiermee kunt u in het programma de overblijfdagen van uw kind wijzigen. Wijzigingen kunnen tot 11:00 uur ’s ochtends worden doorgegeven.

De persoonlijke gegevens die u invoert in het TSO programma zijn strikt vertrouwelijk en worden niet verstrekt aan derden.
Betalen

Overblijven kost € 2,75 per kind per keer. U ontvangt maandelijks per email een specificatie. De betaling is achteraf en per automatische incasso. Tijdig geannuleerde overblijf hoeft niet betaald te worden.


Informatie

Alle regels en afspraken rondom het overblijven vindt u onder OVERBLIJFINFO als u bent ingelogd.
Met veel plezier verzorgt het overblijfteam elke week de tussen schoolse opvang. Met op sommige dagen meer dan 140 kinderen. Door een goede samenwerking met het onderwijzend personeel en ouders kunnen de kinderen genieten van de vrije tijd tussen de lessen door.

Vanuit de ouders is de vraag gekomen of het mogelijk is om het soort drinken aan te passen tijdens de T.S.O. De vraag was om drankjes met minder suiker. Na de voorjaarsvakantie zal dit worden gehonoreerd.

Graag wil het T.S.O. team nog even benadrukken dat wij het fijn vinden als de kinderen ook gezonde voeding meekrijgen naar school. Dit kunnen zijn boterhammen, gezonde Liga koeken etc. Voor fruit wordt gezorgd tijdens de overblijf en hier wordt gretig gebruik van gemaakt door de kinderen. Om bij te blijven zal het hele T.S.O. team in april weer een bijscholingscursus volgen om op de hoogte te zijn van de nieuwste inzichten. Soms doen we extra dingen zoals de afgelopen week na de afsluiting van de Cito-toetsen.

Het Overblijfteam

logo_gameren_sport
bonbon_logo