Meertakenklas (uitdagingen)

Meertakenklas (uitdagingen)

De meertakenklas is een klas waarin leerlingen in een speciaal daarvoor geformeerde groep door middel van extra lessen extra uitdaging krijgen of speciale opdrachten gaan maken, waarbij zij tijdens deze lessen en bij de verwerking van de opdrachten meer in contact komen met ‘gelijkgestemden’.

De begeleiding van deze groepen staat onder leiding van een leerkracht, onder advies van en met medeverantwoording van de IB. De leerlingen voor de meertakenklassen worden op basis van een aantal criteria voor deze groep uitgenodigd. 

Het lesprogramma van een meertakenklas is gevarieerd en richt zich op individuele opdrachten en groepsopdrachten (met daaraan gekoppeld een groepspresentatie), lessen op sociaal-emotioneel terrein, filosoferen, debatteren, het maken van een PowerPoint presentatie en de mogelijkheid tot het oefenen met een vreemde taal.

Er vindt geregeld overleg plaats tussen de groepsleerkracht en de leerkracht van de meertakenklas over de vorderingen van de leerlingen in de meertakenklas. Na ieder project is er - als er nog ruimte is - de mogelijkheid in te stromen. Dit gebeurt alleen op advies van de groepsleerkracht. Leerlingen en leerkrachten kunnen ook besluiten om de deelname van de leerling aan de meertakenklas te beëindigen. In dat geval is het niet meer mogelijk later in het schooljaar in de meertakenklas terug te keren.

 

Terug

Havendam 4

3161 XB Rhoon

(010) 5015426

info@nulldonboscoschool.nl