Uitdaging

Uitdaging

 

 

Comprimeren van lesstof

Het comprimeren van lesstof binnen de klas gebeurt vooral op het gebied van rekenen, taal en spelling. De tijd die daardoor vrijkomt, wordt besteed aan verrijking en verdieping binnen die vakken. Leerlingen in de groepen 1-3 krijgen van de leerkracht uitdagende taakjes m.b.v. extra materialen en opdrachtjes. Leerlingen in de groepen 4-8 kunnen m.b.v. Snappet na de instructie verder op hun eigen niveau door op een plus te drukken. Maken zij veel sommen goed, dan stelt Snappet het niveau bij naar boven, worden er veel opdrachten fout gemaakt, naar beneden. De leerkracht ziet op ieder moment de voortgang van de leerling en kan inspringen als dit nodig is. Tot slot kunnen de leerlingen middels een ‘werkpakket’ in Snappet ook werken aan diverse doelen die zij - zelfstandig - kunnen behalen.

Projecten: Hoge orde denken

In de groepen 4 t/m 8 wordt er bij het vak wereldoriëntatie gewerkt in projecten. Tijdens deze projecten vormt ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren de basis. Dit zet leerlingen aan om na te denken, zelf te ervaren en te ontdekken. Binnen de lessen begeleiden we leerlingen die meer uitdaging nodig hebben in het hoge orde denken. Denken van lagere orde (onthouden en reproduceren, begrijpen en toepassen) komt op school tijdens de reguliere lessen voldoende aan bod. Hogere orde-denkvragen (analyseren, evalueren en creëren) zijn voor (hoog-) begaafde leerlingen essentieel. Zonder het hogere orde-denken, lopen zij het risico ‘hun scherpte te verliezen’: ze zijn dan bijvoorbeeld niet langer gretig naar leren of nieuwsgierig naar het onbekende, doordat hun denken te weinig wordt uitgedaagd. Om dit te voorkomen bieden we de leerlingen verschillende opdrachten aan met behulp van de taxonomie van Bloom (zie ook: https://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/rijkeleeractiviteiten/taxonomie-van-bloom).
Het is tevens een opmaat naar wetenschappelijk denken en sluit aan op de 21e -eeuwse vaardigheden. Voor leerlingen die gediagnostiseerd hoogbegaafd zijn of bij ernstig vermoeden , is er specifieke begeleiding beschikbaar. U kunt hiernaar vragen bij de directie en/of de intern begeleider.

Terug

Havendam 4

3161 XB Rhoon

(010) 5015426

info@nulldonboscoschool.nl