Groepen 3 t/m 8

Groepen 3 t/m 8

De overige leerlingen gymmen in de gymnastieklaan bij de Sportlaan in Rhoon.

De gymlessen worden vanaf groep 3, deels door een vakleerkracht, gegeven
in de gymnastiekzaal bij de Sportlaan in Rhoon. Het is verplicht om gymkleding,
gymschoenen (met witte/lichtgekleurde zolen) en schone sokken aan uw kind
mee te geven voor de gymles.

Het is niet toegestaan sportschoenen die buiten gedragen worden in de gymzaal
te gebruiken. Tussen Pasen en de herfstvakantie wordt er buiten gegymd als het weer het toelaat. Indien uw kind niet aan de gymles kan deelnemen, dan dient u dit doorgeven door contact op te nemen met de leerkracht of een briefje mee te geven.

Het gymrooster kunt u vinden op de schoolpraat-app. 

Terug

Havendam 4

3161 XB Rhoon

(010) 5015426

info@nulldonboscoschool.nl