Gym

GYM
Tijdens bewegingsactiviteiten op school (buitenspel, gymnastieklessen) richten we ons op motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden en attitude. Attitude onderscheiden we in persoonlijke attitudevorming, sociale attitudevorming en creativiteit (het vermogen om creatief om te gaan met situaties die ontstaan tijdens buitenspelen of gym).

We maken gebruik van de methode ‘Basislessen Bewegingsonderwijs’. De kleuters hebben wekelijks gymles in het speellokaal. Bij mooi weer wordt er daarnaast op de speelplaats veel gebruik gemaakt van het buitenspelmateriaal. Vanaf groep 3 vinden de gymlessen tweewekelijks plaats in de gymnastiekzaal aan de Sportlaan in Rhoon.