Gymrooster

 • Gymrooster

  • Dit jaar maken we voor de laatste keer gebruik van dubbele uren. Vanaf volgend jaar is dit wettelijk niet meer toegestaan.  
  • Alle lessen, behalve op de maandag, zijn in de gymzaal aan de Sportlaan. Maandag wordt er gegymd in Sporthal Rhoon. 
  • De groepen 8a, 8b, 7a en 6a kunnen zelfstandig naar huis na de gymlessen, tenzij ouders anders aangeven.
  • De groepen 7b, 6b en 5a lopen mee terug naar school (geen fietsen, stepjes mee).  
  • De groepen 3a en 3b hebben naast de gymles, 1x per week KOS-les van Halo-jobbing. 
  • De kinderen die gebruikmaken van de TSO, BSO, etc. lopen met de gymleerkracht mee, tenzij ouders aangeven dat dit niet nodig is.