Gymrooster

 • Gymrooster

  • Alle lessen, behalve op de maandag, zijn in de gymzaal aan de Sportlaan. Maandag wordt er gegymd in Sporthal Rhoon. 
  • De groepen 8a, 8b, 7a en 7b kunnen zelfstandig naar huis als de les aan het eind van de ochtend/middag valt, tenzij ouders anders aangeven.
  • De andere groepen lopen mee terug naar school (geen fietsen, stepjes mee).  
  • 6a mag op maandag wel met de fiets naar gym omdat zij meteen om 8.30 uur starten in de grote sporthal
  • De kinderen die gebruikmaken van de TSO, BSO, etc. lopen met de gymleerkracht mee, tenzij ouders aangeven dat dit niet nodig is.