Nieuwsbrieven

Informatie vanuit het team, de oudercommissie en de medezeggenschapsraad vindt u in de Don Bosco nieuwsbrief. Deze wordt maandelijks verstuurd via de Parro-app.

Op deze pagina vindt u ook de belangrijke brieven die we digitaal via Parro versturen.

 

Nieuwsbrieven

22-10-2022
07-10-2022
23-09-2022
09-09-2022
26-08-2022
21-06-2022