Nieuwsbrieven

Informatie vanuit het team, de oudercommissie en de medezeggenschapsraad vindt u in de Don Bosco nieuwsbrief. Deze wordt maandelijks verstuurd via de Parro-app.

Op deze pagina vindt u ook de belangrijke brieven die we digitaal via Parro versturen.

 

Nieuwsbrieven