Schoolkosten

 • Ouderbijdrage

  De vrijwillige ouderbijdrage die door de oudercommissie wordt gevraagd, is bestemd voor de bekostiging van alle activiteiten die niet door het Ministerie van Onderwijs worden betaald.

  Denk hierbij aan sportdag, schoolreis, excursies, Paasontbijt, Sinterklaas en Kerst. Hoewel het hier een vrijwillige bijdrage betreft, is deze bijdrage onmisbaar voor het bekostigen van de bovengenoemde activiteiten. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten. De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2022-2023 is vastgesteld op €65,- (€35,- schoolreis en €30,- overige uitgaven). Een volledige verantwoording van de gelden kunt u terugvinden op deze pagina. Hier kunt u de begroting en het jaarverslag m.b.t. de besteding van de ouderbijdrage vinden. De bijdrage is middels het jaarverslag kenbaar gemaakt en goedgekeurd door de oudergeleding van de MR. 

  Graag ontvangen wij de ouderbijdrage elk jaar voor 30 september op IBAN rekeningnummer NL47INGB0654083851 t.n.v. RVKO 15 Don Bosco ouderbijdrage te Rhoon, onder vermelding van naam en groep van uw kind(eren) en ‘ouderbijdrage & schooljaar. Indien u de ouderbijdrage niet in één keer kunt/wilt betalen, verzoeken wij u om dit voor 1 oktober aan ons kenbaar te maken. U kunt hierover contact met ons opnemen.

  Kamp

  Ieder schooljaar gaan de groepen 7 en 8 met hun leerkracht(en) en ouders van de kampcommissie op kamp. Het sociale, culturele en sportieve aspect neemt tijdens deze week een belangrijke plaats in. We willen de kinderen een onvergetelijke ervaring meegeven!

  De kinderen verblijven in een kamphuis waar alle mogelijke faciliteiten aanwezig zijn. Voor groep 8 zal het kamp deels in het teken staan van het afscheid nemen van de basisschool. Kamp is verplicht voor alle leerlingen. De kosten van het kamp bedragen € 130,00. Voor de kinderen uit de groepen 7 & 8 is de ouder- en kampbijdrage vastgesteld op € 162,50 per kind (32,50 ouderbijdrage en 130,00 kampbijdrage).