Oudercommissie

  Jaarverslagen

 • Aan onze school is een oudercommissie verbonden. De doelstelling van deze commissie is enerzijds belangstelling en betrokkenheid bij het onderwijs van de kinderen te stimuleren en anderzijds de school te ondersteunen bij het organiseren van de verschillende activiteiten, die naast het reguliere onderwijs plaatsvinden. Dankzij een nauwe samenwerking tussen het leerkrachtenteam en de oudercommissie lukt het iedere keer weer om iets leuks en bijzonders voor de kinderen te organiseren!

  Voor afspraken en regels over ouderhulp kunt u terecht bij een van de leden van de commissie. De oudercommissie vraagt van de ouders jaarlijks een vast bedrag (de vrijwillige ouderbijdrage). Hieruit worden activiteiten gefinancierd, zoals Sinterklaas, Kerstmis, Pasen en sportdag maar ook zaken als schoolreisjes en het eindejaarsfeest. De jaarrekening van de activiteitencommissie wordt ieder jaar gecontroleerd door de kascommissie.

  Leden

  De OC bestaat uit een groep enthousiaste ouders, met kinderen uit verschillende groepen. Er wordt regelmatig op school vergaderd. Ieder lid helpt bij de organisatie van de activiteiten.
   
  Ouderbijdrage

  De vrijwillige bijdrage is onmisbaar voor het bekostigen van de bovengenoemde activiteiten. Op de pagina met de schoolkosten kunt u meer informatie vinden.