Passend onderwijs

  • Wat is passend onderwijs?

    Passend onderwijs is onderwijs dat goed past bij de kwaliteiten en mogelijkheden van uw kind. Vanzelfsprekend ziet iedere ouder of verzorger dit graag, net als iedere leerkracht. Van de school kunt u daarom een brede basisondersteuning verwachten voor uw kind.

    Weten hoe passend onderwijs werkt? Bekijk de animatie op RiBa in 80 seconden.

    De Don Boscoschool en samenwerkingsverband RiBa

    Onze school hoort bij het samenwerkingsverband RiBA (Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard). Bij RiBa zijn bijna alle basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs in de regio aangesloten. Deze scholen werken samen zodat er voor alle leerlingen passend onderwijs is. Onze school geeft basisondersteuning aan uw kind als uw kind bijvoorbeeld moeite heeft met lezen of rekenen. Soms heeft uw kind extra ondersteuning nodig. Onze school werkt dan samen met swv RiBA zodat uw kind passende extra ondersteuning krijgt. Bij RiBA werken orthopedagogen, psychologen, ambulant ondersteuners en een ouderfunctionaris. Kijk voor meer informatie op swv-riba.nl.