Hier vindt u een aantal handige links naar websites.

HANDIGE LINKJES BIJ HET LEREN
We krijgen als school regelmatig de vraag of ouders bepaalde vakken thuis extra kunnen oefenen met hun kind(eren).

Nou, dat kan. Deze sites kunnen hier mogelijk bij helpen.
DIVERS
SCHOOLVAKKEN
Algemeen
Leerspellen (gr. 1 & 2)
Yurls
Voor alle leerlingen
Hulpkaarten rekenen
Engels
Duolingo (bijv. Engels leren)
Lezen (begrijpend)
Lezen, technisch (snelheid)
Rekenen
Spelling
Taal
Topografie
Verkeer
Wereldoriëntatie
Woordenschat

ANDERE DINGEN VOOR KINDEREN
ANDERE DINGEN VOOR OUDERS