Kerknieuws

ONZE SCHOOL EN DE KERK + NIEUWS UIT ONZE PAROCHIE
Kinderen beginnen al jong met het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden. Leefstijl is een methode waardoor leerlingen zich bewust worden van de normen en waarden in de maatschappij. Dit leren ze niet op een theoretische manier maar in de praktijk. Samen met klasgenoten doen leerlingen allerlei activiteiten en opdrachten die het besef van ‘goed met elkaar omgaan’ versterken.

We gebruiken ‘Leefstijl’ in een uitgebreide versie, namelijk met levensbeschouwing. Het programma is uitgebreid met verhalen over de vijf grote religies en enkele verhalen uit andere (ook niet religieuze) tradities. Er ligt een accent op de joods-christelijke traditie, de traditie waarin de Nederlandse cultuur vooral geworteld is. In de lessen worden, daar waar mogelijk, bruggen gelegd tussen verschillende religies om de overeenkomsten zichtbaar te maken.

Naast deze lessen kunnen we er bij de jaaropening, het Kerstfeest en Pasen voor kiezen vieringen van woord en gebed in de Willibrorduskerk te houden.
willibrorduskerk