Het klimaat van onze school

HET KLIMAAT
Vanuit de ook op deze website beschreven Christelijke visie willen we de leerlingen op onze school een maximum aan ontplooiingskansen geven, in een sfeer van veiligheid en vertrouwen, en met respect voor hun mogelijkheden.

Hun intellectuele, sociaal-emotionele, creatieve en motorische ontwikkeling staan op de voorgrond. Wij leren de kinderen zich bewust te worden van hun emoties en die van anderen. Door stil te staan bij hun gedrag kunnen we begeleidend optreden.
Het onderwijs op de R.K. Daltonschool Don Bosco is zo ingericht dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Dit uitgangspunt moet voor leerlingen tot gevolg hebben, dat zij op een voor hen zo hoog mogelijk intellectueel en emotioneel niveau kunnen functioneren.

De school hanteert een gedragsprotocol. Verder gelden er algemene schoolregels voor iedereen en ook spreken kinderen per groep regels af. We hechten waarde aan discipline en vragen dat van de leerlingen, van ouders en van het team. Er wordt veel geïnvesteerd in contact met de ouders omdat het onderwijs en opvoeden in elkaar overvloeien en door samenwerking elkaar kunnen versterken.