Hoe is bij ons de naschoolse opvang geregeld?

OPVANG BUITEN SCHOOLTIJD
Naschoolse opvang
De Naschoolse opvang is voor de R.K. Daltonschool Don Bosco kinderen bij diverse opvang instanties geregeld.
Dit is aan de ouders om daar een keuze in te maken.

OPTIE A:
Bij school kunt u informatie inwinnen betreffende welke opvang instellingen daadwerkelijk uw kind(eren) kunnen opvangen na schooltijd.

OPTIE B:
U neemt zelf contact op met de opvang instanties.
- Kinderopvang Jip & Janneke,
- Van Gameren sport
- SKS Alles Kids, BSO Polder Pioniers

logo_gameren_sport