Het bestuur van de RVKO is het leidinggevend orgaan van onze school.

ROTTERDAMSE VERENIGING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS (ONS BESTUUR)
De R.K. Daltonschool Don Bosco valt onder het bestuur van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO).

Onder het bestuur van deze 140 jaar ervaren vereniging ressorteren momenteel 55 scholen voor primair onderwijs, waar ruim 20.000 kinderen en 1.900 personeelsleden een groot deel van hun dagen doorbrengen.

Zie ook www.rvko.nl
rvko