Wat voor school zijn wij?

Wat voor school zijn wij?

Welkom op de website van de Don Bosco school, een katholieke daltonschool voor basisonderwijs in Rhoon. 

 

Wat voor school zijn wij eigenlijk?

De Don Bosco school is een fijne katholieke daltonschool waar elke leerling zichzelf mag zijn en door een enthousiast gedreven team en door medeleerlingen elke dag wordt uitgedaagd zichzelf te ontwikkelen tot een ‘levenskunstenaar’, een mens die durft op zichzelf vertrouwen en die is staat is ten volle te leven, bewust van de eigen mogelijkheden en ontwikkelingskansen. Een mens die kan omgaan met voorspoed en tegenslag. 

Onze school is een daltonschool. Dat houdt in dat wij ons onderwijs aanbieden  vanuit de daltonprincipes, nl. effectiviteit, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking en reflectie. We willen voor leerlingen een constante inspiratiebron zijn en dagen leerlingen uit kennis op te doen en zaken te ontdekken. Zo geven we invulling aan de wens elke leerling zich elke dag te laten ontwikkelen.

Onze school is een fijne dorpsschool waar iedereen elkaar zo'n beetje kent en waar we ook zorg dragen voor elkaar als mens. Dus niet alleen op leergebied. Daar doen we dat natuurlijk ook. We zorgen voor het verwerven van kennis en vaardigheden en dragen naar vermogen bij aan een voor elke leerling optimale en brede ontwikkeling, met extra mogelijkheden voor muziek, dans en drama. 

De daltonvereniging verwoordt ons streven in de ontwikkeling van onze leerlingen als het streven naar fearless human beings.

We dragen zorg voor het verwerven van kennis en vaardigheden en dragen
naar vermogen bij aan een optimale en bredere ontwikkeling, door extra
mogelijkheden voor muziek, dans en drama. Leren is een constante uitwisseling van kennis en inzichten en gebeurt veelal door interactie. Vanuit die interactie inspireren wij onze daltonleerling.

Terug

Havendam 4

3161 XB Rhoon

(010) 5015426

info@nulldonboscoschool.nl