Wat voor school zijn wij?

Wat voor school zijn wij?

Welkom op de website van de Don Bosco school, een katholieke daltonschool voor basisonderwijs in Rhoon. 

 

Wat voor school zijn wij?

De Don Bosco school is een fijne katholieke daltonschool waar elke leerling zichzelf mag zijn. Door een enthousiast, gedreven team en medeleerlingen worden onze leerlingen elke dag uitgedaagd zichzelf te ontwikkelen tot een zelfbewust mens, die eigen keuzes durft te maken en op zichzelf durft te vertrouwen. Een mens die in staat is ten volle te leven en daarbij bewust van de eigen mogelijkheden en ontwikkelingskansen. Een mens die kan omgaan met voorspoed en tegenslag. 

Onze school is een daltonschool. Dat houdt in dat wij ons onderwijs aanbieden  vanuit de daltonprincipes; zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking,  reflectie en effectiviteit. We willen voor leerlingen een constante inspiratiebron zijn en dagen leerlingen uit kennis op te doen en zaken te ontdekken. We dragen zorg voor het verwerven van deze kennis en vaardigheden en dragen
naar vermogen bij aan een optimale en bredere ontwikkeling, door de extra
mogelijkheden voor theater, muziek en dans. 

Tevens is de school een mini-samenleving, waarbinnen onze leerlingen oefenen met sociale vaardigheden, leren zorgen voor elkaar en de omgeving, leren omgaan met verschillende culturen en hun eigen talenten ontdekken. Hierin zijn ouders en externe instanties onze partners. Zo leggen we in deze basisschoolperiode met elkaar een stevig fundament, zodat onze kinderen voldoende kennis en vaardigheden hebben opgedaan om de toekomst met vertrouwen tegemoet te gaan.

De daltonvereniging verwoordt onze missie als: 'Het streven naar fearless human beings'.

Terug

Havendam 4

3161 XB Rhoon

(010) 5015426

info@nulldonboscoschool.nl