Over onze identiteit

Over onze identiteit

De R.K. Daltonschool Don Bosco ontleent haar identiteit aan de heersende maatschappelijke normen en waarden, alsook de leer van de katholieke kerk. We nemen Jezus Christus als uitgangspunt en richten ons op vermenselijking van de wereld. Hierbij wordt het standpunt van de leerkrachten ten aanzien van de heersende normen en waarden geregeld getoetst.

Hoe gaat de school om met vragen over geboorte en dood, liefde, huwelijk en de opvoeding van de kinderen? Hoe gaan we om met onszelf en een ander? De Christelijke visie komt duidelijk naar voren in het werk van de leerkrachten en de medewerkers met elkaar en met de ons toevertrouwde leerlingen. Ook komt het duidelijk naar voren tijdens de lessen aan “Leefstijl” waarbij het accent ligt op de Joods-Christelijke traditie maar ook bruggen worden gelegd tussen de verschillende religies.

In de groepen 1 en 2 starten we met een ochtendgebed, bezoeken we met
klassen de kerk en doen we enkele schoolviering in het kerkgebouw.
Betrokken zijn met elkaar en zorgen voor elkaar vinden we essentieel...

Ook vinden we dat je als mens verantwoordelijk en aanspreekbaar bent voor je eigen daden, zonder je te verschuilen achter formele verantwoordelijkheden. We zien persoonlijke aandacht, warmte, hartelijkheid en verantwoordelijkheid voor elkaar als kernbegrippen binnen onze school.

Een kind moet zich  bij ons veilig en geborgen kunnen voelen. Vanuit deze identiteit zijn alle leerlingen welkom van wie de ouders de doelstelling van onze school onderschrijven (zie voor toelating hoofdstuk 4 paragraaf 1).

Ieder jaar vinden er verschillende activiteiten plaats in samenwerking
met de Willibrorduskerk. Op onze school is er extra aandacht voor muziek, dans en drama. Dit gebeurt tijdens schooltijd maar ook buiten schooltijd, via de Naschoolse Activiteiten Commissie. Geregeld kunnen de kinderen het geleerde tonen aan familie en vrienden door middel van optredens zoals het Open Podiu

Terug

Havendam 4

3161 XB Rhoon

(010) 5015426

info@nulldonboscoschool.nl