Onze keuze voor daltononderwijs

Onze keuze voor daltononderwijs

Ons onderwijs is niet alleen gebaseerd op de Rooms-Katholieke normen en waarden, onze identiteit laat zich ook zien vanuit ons daltononderwijs. 

We zijn er trots op een daltonschool te zijn. Waarom is dat aspect voor ons nu zo belangrijk? Wij onderwijzen onze leerlingen met de kennis van nu. We weten echter niet hoe de wereld er over 5, 10 of 20 jaar uitziet. Waar we onze leerlingen dus het beste voor op zouden kunnen leiden in de zin van het doorgeven van parate kennis, zou een discussie waard kunnen zijn. Vanzelfsprekend krijgen de kinderen alles mee dat hen op de basisschool geleerd moet worden en dat doen we vol overgave.

We vinden het daarnaast ook heel belangrijk dat we in de vorming van onze leerlingen een belangrijk steentje bijdragen door hen voor te bereiden op een maatschappij die initiatieven van mensen vraagt, waarin je zelfstandig moet kunnen functioneren maar ook moet kunnen samenwerken op momenten dat dit nodig of wenselijk is. Dat begint met het kweken van een bewust zijn van waar je staat in deze wereld, wat je talenten zijn en welke talenten je kunt ontwikkelen... kortom: met verantwoordelijkheid richting je zelf, richting je werk op school omdat je je als leerling bewust bent waar je op school mee bezig bent.

Het is dan ook goed geregeld in de spiegel te kijken (reflecteren) en te kijken hoe je je zelf in dit proces beweegt. Daarmee kun je groeien tot een mooi individu die met een alles goede basis aan het einde van groep 8 de volgende stap in die ontwikkeling zet.

Terug

Havendam 4

3161 XB Rhoon

(010) 5015426

info@nulldonboscoschool.nl