Wat voor school zijn wij?

Wat voor school zijn wij?

Welkom op de website van de Don Bosco school, een katholieke daltonschool voor basisonderwijs in Rhoon.    Wat voor school zijn wij eigenlijk? De Don Bosco school is een fijne katholieke daltonschool waar elke leerling zichzelf mag zijn en do...

Lees verder

Over onze identiteit

Over onze identiteit

De R.K. Daltonschool Don Bosco ontleent haar identiteit aan de heersende maatschappelijke normen en waarden, alsook de leer van de katholieke kerk. We nemen Jezus Christus als uitgangspunt en richten ons op vermenselijking va...

Lees verder

Onze keuze voor daltononderwijs

Onze keuze voor daltononderwijs

Ons onderwijs is niet alleen gebaseerd op de Rooms-Katholieke normen en waarden, onze identiteit laat zich ook zien vanuit ons daltononderwijs.  We zijn er trots op een daltonschool te zijn. Waarom is dat aspect voor ons nu zo belangrijk? Wij onderw...

Lees verder

Muziek, dans, drama

Muziek, dans, drama

Wij zijn een 'daltonschool met toekomstmuziek'.   MuziekMuziekonderwijs heeft als doel de natuurlijke muzikale aanleg te ontwikkelen en belangstelling voor muziek te wekken. De kinderen leren luisteren naar muziek (klassieke muziek, popmuziek, etc....

Lees verder

Meertakenklas (uitdagingen)

Meertakenklas (uitdagingen)

De meertakenklas is een klas waarin leerlingen in een speciaal daarvoor geformeerde groep door middel van extra lessen extra uitdaging krijgen of speciale opdrachten gaan maken, waarbij zij tijdens deze lessen en bij de verwerking van ...

Lees verder

Leerlingenraad

Leerlingenraad

Onze school al jarenlang een leerlingenraad. Een school wordt weliswaar geleid door een team van volwassenen, maar onze leerlingen zijn natuurlijk de kostbaarste mensen die binnen ons gebouw rondlopen. Het betreft tenslotte zelfs uw kinderen. Dus bieden w...

Lees verder

Havendam 4

3161 XB Rhoon

(010) 5015426

info@nulldonboscoschool.nl